Số kí hiệu Số ký hiệu: 4281/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CTCTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 24/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang