Số kí hiệu Số ký hiệu: 4290/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện theo Quyết định số 3180/QĐ- UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 24/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang