Số kí hiệu Số ký hiệu: 9377/CV-BCĐ
Trích yếu V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 21/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :