Số kí hiệu Số ký hiệu: 3862/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Nội dung
Ngày tạo 21/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :