Số kí hiệu Số ký hiệu: 3833/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện văn bản 9127/UBNDNC1 của UBND tỉnh về việc đón, cách ly y tế công dân của các huyện, thành phố
Nội dung
Ngày tạo 20/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :