Số kí hiệu Số ký hiệu: 3824/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế
Nội dung
Ngày tạo 20/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :