Số kí hiệu Số ký hiệu: 3827/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/10/2021của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :