Số kí hiệu Số ký hiệu: 3808/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v đôn đốc triển khai hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :