Số kí hiệu Số ký hiệu: 3739/UBND-NV
Trích yếu V/v tăng cường quản lý hoạt động của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Nội dung
Ngày tạo 13/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :