Số kí hiệu Số ký hiệu: 3746/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 13/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :