Số kí hiệu Số ký hiệu: 8725/UBND-VX3
Trích yếu V/v tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung
Ngày tạo 06/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :