Số kí hiệu Số ký hiệu: 3646/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTL Châu phi
Nội dung
Ngày tạo 05/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :