Số kí hiệu Số ký hiệu: 3632/UBND-VP
Trích yếu V/v kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung
Nội dung
Ngày tạo 04/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :