Số kí hiệu Số ký hiệu: 3532/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Nội dung
Ngày tạo 27/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :