Số kí hiệu Số ký hiệu: 3535/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính Phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 27/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :