Số kí hiệu Số ký hiệu: 162/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tự chấm điểm, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện; xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021
Nội dung
Ngày tạo 24/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :