Số kí hiệu Số ký hiệu: 3495/UBND-LĐTB&XH
Trích yếu V/v hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Nội dung
Ngày tạo 23/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :