Số kí hiệu Số ký hiệu: 3388/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 09/9/2021
Nội dung
Ngày tạo 16/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :