Số kí hiệu Số ký hiệu: 3341/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Nội dung
Ngày tạo 13/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :