Số kí hiệu Số ký hiệu: 3342/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 13/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :