Số kí hiệu Số ký hiệu: 2586/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công văn số 6380/UBNDNN1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh phúc
Nội dung
Ngày tạo 30/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :