Số kí hiệu Số ký hiệu: 6380/UBND-NN1
Trích yếu V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (
Nội dung
Ngày tạo 30/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :