Số kí hiệu Số ký hiệu: 2562/UBND-KT&HT
Trích yếu Về việc Thực hiện Văn bản số 6232/UBND-NC1 ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 29/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :