Số kí hiệu Số ký hiệu: 2559/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ từ thành phố Hà Nội làm việc tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
Nội dung
Ngày tạo 29/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :