Số kí hiệu Số ký hiệu: 2529/UBND-TNMT
Trích yếu V/v tăng cường thu gom, xử lý chất thải trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :