Số kí hiệu Số ký hiệu: 2528/UBND-VP
Trích yếu V/v chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :