Số kí hiệu Số ký hiệu: 2533/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :