Số kí hiệu Số ký hiệu: 2496/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :