Số kí hiệu Số ký hiệu: 5824/UBND-KT3
Trích yếu V/v chủ động kiểm soát, ngăn ngừa sự sâm nhập của dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 21/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :