Số kí hiệu Số ký hiệu: 2429/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện văn bản số 5845/UBND-CN1 ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải
Nội dung
Ngày tạo 21/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :