Số kí hiệu Số ký hiệu: 2413/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Văn bản số 5819-UBND-VX1 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 20/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :