Số kí hiệu Số ký hiệu: 5819/UBND-VX1
Trích yếu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP và Công văn số 4777/VPCP ngày 15/7/2021(HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 18/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :