Số kí hiệu Số ký hiệu: 2357/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện văn bản số 5494/UBND-CN1 ngày 08/7/2021, văn bản số 5532/UBND-CN3 ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong lĩnh vực GTVT và thực hiện công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
Nội dung
Ngày tạo 19/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :