Số kí hiệu Số ký hiệu: 2342/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện nội dung công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháu, chữa cháy rừng
Nội dung
Ngày tạo 13/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :