Số kí hiệu Số ký hiệu: 44/CV-BCĐ
Trích yếu V/v thực hiện Công điện 02/CĐ-BCĐ ngày 6/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 tỉnh “Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”
Nội dung
Ngày tạo 08/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :