Số kí hiệu Số ký hiệu: 2245/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản 1877/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND huyện
Nội dung
Ngày tạo 07/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :