Số kí hiệu Số ký hiệu: 2235/UBND-VP
Trích yếu V/v tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung
Ngày tạo 06/07/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :