Số kí hiệu Số ký hiệu: 38/BCĐ389-KT&HT
Trích yếu Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam
Nội dung
Ngày tạo 23/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :