Số kí hiệu Số ký hiệu: 2074/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo kết luận số 151/TB-KL của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 23/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :