Số kí hiệu Số ký hiệu: 2070/UBND-VHTT
Trích yếu tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 23/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :