Số kí hiệu Số ký hiệu: 2035/UBND-VHTT
Trích yếu V/v đôn đốc triển khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 22/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :