Số kí hiệu Số ký hiệu: 2037/UBND-VHTT
Trích yếu V/v Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh bảo vệ phát huy giá trị di tích LSVH trên địa bàn tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 22/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :