Số kí hiệu Số ký hiệu: 2032/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện công tác cách ly; phòng,chống dịch Covid-19 theo Văn bản 4696/UBND-NC1 ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 22/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :