Số kí hiệu Số ký hiệu: 4366/UBND-VX1
Trích yếu Thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ (HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 08/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :