Số kí hiệu Số ký hiệu: 1851/UBND-TCKH
Trích yếu V/v thực hiện cách ly và xét nghiệm cho các trường hợp các bệnh nhân COVID-19 sau khi ra viện, các trường hợp tiếp xúc gần
Nội dung
Ngày tạo 08/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :