Số kí hiệu Số ký hiệu: 1831/UBND-VP
Trích yếu V/v kiểm tra, rà soát toàn diện các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 07/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :