Số kí hiệu Số ký hiệu: 1819/UBND-VP
Trích yếu V/v tăng cường hoạt động và ban hành quy chế hoạt động các Tổ Covid Cộng đồng tại địa bàn dân cư
Nội dung
Ngày tạo 07/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :