Số kí hiệu Số ký hiệu: 1828/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản 275- TB/TU ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy và Văn bản số 4332/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 07/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :