Số kí hiệu Số ký hiệu: 1810/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản số 138/TB-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị BCĐ COVID19 tỉnh ngày 03/6/2021
Nội dung
Ngày tạo 04/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :