Số kí hiệu Số ký hiệu: 4235/UBND-VX1
Trích yếu V/v tăng cường kiểm tra trách nhiệm, chủ động sàng lọc, rà soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 04/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :